O Nas

Rok założenia firmy 2008

Jestem inwestorem z osobistym doświadczeniem 30 lat oraz doradcą finansowym. Korzystam z ekspertyz płatnych dostępnych dla DORADCÓW ZAWODOWYCH. Zanim przedstawię opinię, analizuję ją pod każdym względem, prowadzę rozmowy i spotkania z Oferentami, aby upewnić się, że jest ona optymalnie bezpieczna i może być atrakcyjna dla Moich Klientów. W planie mam blog na temat inwestowania, oparty na własnych doświadczeniach oraz wszelkich powszechnie dostępnych  źródłach. Taki też charakter - informacyjny i doradczy - ma moja strona.
Pomagam Moim Klientom w rozsądnym doborze portfela zgodnego z ich możliwościami i preferencjami. Rozmawiam i informuję o wszystkich znanych mi aspektach danej inwestycji. Moja strona www ma charakter edukacyjny.
Posiadam dwa magisteria humanistyczne i wykształcenie techniczne. To pomaga zarówno w kontaktach ludzkich, jak i w ocenie merytorycznej propozycji inwestycyjnych, jakie spotykam. Lata praktyki, sieć sprawdzonych partnerów ze świata inwestycji ale także otwartość i dociekliwość są moim kapitałem
Hobby: muzyka, literatura, winogrodnictwo. Praktyk. Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji literackich. Skomponowałem kilkanaście utworów na gitarę klasyczną oraz piosenek. Osiągam znaczące wyniki we wszystkich dziedzinach, którymi się zajmuję, dlatego wiem jak wiele pracy to wymaga.

28 LAT OSOBISTEGO DOŚWIADCZENIA INWESTYCYJNEGO na rynkach kapitałowych

Dobrze wiedzieć kim jest Twój doradca w świecie który często posługuje się grą PR zamiast DEKALOGIEM. To Twoje pieniądze Inwestorze i dlatego powinieneś nieco poznać człowieka, który jest Twoim doradcą.
Mam zasady wypracowane przez lata doświadczeń osobistych i zawodowych. Ciągle się uczę, bo uważam życie za drogę doskonalenia, której nie wolno "przespać". Moje wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowy rozsądek służą odróżnianiu prawdy od fałszu. Czuję się zobowiązany do myślenia i działania w interesie tych, którzy mi zaufali.
Życie nauczyło mnie tolerancji wobec ludzkich słabości. Tacy jesteśmy - zmienni, szarpani wątpliwościami, podminowani niepewnością ale i ciekawi życia. Zapewne nie ma wśród nas ideałów. Za to na pewno jesteśmy sobie winni wzajemny szacunek i życzliwe zainteresowanie, bo wierzę, że nie spotykamy w życiu nikogo przypadkiem.
Inwestowanie to gra rozumu i emocji - tak jak całe nasze życie. Warto je przeżyć zarówno godnie jak i ciekawie. Niepewność, lęk przed ryzykiem, brak wiedzy na tematy inwestycyjne są wspólne wielu inwestorom. Zmniejszam ten ciężar, biorę go na siebie z poczuciem odpowiedzialności i spokojem.
Nikt z nas nie jest ekspertem w życiu, bo "z reguły" żyjemy pierwszy raz... Dlatego winni sobie jesteśmy co najmniej życzliwość.
Wszystkiego dobrego w tym najlepszym z możliwych światów. /L. Ż./

Inwestycje kapitałowe pozagiełdowe

Ludzie którym doradzałem to Polacy mieszkający w Polsce i w Unii Europejskiej. Łączy ich decyzja o "optymalnie bezpiecznym" poruszaniu się po rynku inwestycyjnym pod opieką doświadczonego inwestora- doradcy.  Nie udostępniam materiałów ofertowych - to jest rola osób uprawnionych w spółkach - emitentach.

/

 

Horyzont czasowy inwestycji pozagiełdowych  to z reguły rok, czasem dwa lata, rzadko dłużej. Zysk roczny z tego typu inwestycji to 7-10 % rocznie brutto i jest różny w różnych produktach różnych firm. Nie pobieram prowizji od potencjalnych Inwestorów w zamian za moje opinie. Moje opinie konstruuję w oparciu o wieloletnie osobiste doświadczenie inwestycyjne oraz analizy firm inwestycyjnych. Kryterium wyboru jest bezpieczeństwo, klarowność produktu i godziwy - w stosunku do propozycji rynkowych - zysk dla zainteresowanych.

Wszystkie inwestycje, także inwestycje pozagiełdowe zawierają ryzyko inwestycyjne. Nie posiadają za to licznych "ryzyk giełdowych" obejmujących zjawiska i procesy dotyczące nie tylko ekonomii ale i polityki światowej i polskiej. Jako inwestor-doradca nie interesuję się "złotymi interesami" o niejasnej konstrukcji, czy przedsięwzięciami ocierającymi się o granice prawa. Wystarczającym ryzykiem jest obarczone nasze życie na co dzień. Zależy mi na wieloletniej współpracy z klientami o "umiarkowanym profilu inwestycyjnym", nie nastawionymi na agresywne inwestycje i nadzwyczajny zysk w minimalnym czasie. Takie inwestycje się zdarzały także mnie i Moim Inwestorom, ale to naprawdę rzadkość.

 

 

Minimalna kwota w inwestycjach pozagiełdowych jest różna dla różnych produktów i oferentów. Zazwyczaj jest to kwota kilkudziesięciu tysięcy zł.

Zajmuję się inwestycjami osobiście już ponad 25 lat. Współpracuję tylko z markowymi, wybranymi przez siebie firmami inwestycyjnymi, które okazały się optymalnie dochodowe i bezpieczne. Nie obowiązują mnie żadne plany sprzedażowe, jestem niezależnym i cenionym doradcą związanym z firmami inwestycyjnymi umowami o współpracy. Pomogę podjąć właściwe decyzje, zgodne z moją wiedzą, optymalnie bezpieczne oraz dostosowane do Waszych preferencji. Dokumenty ofertowe otrzymują państwo wyłącznie od osób uprawnionych przez Spółki - oferentów danej inwestycji. Są to oferty imienne - kierowane przez Emitenta do inwestora, który chce otrzymać od nich taką ofertę, zgodnie z prawem.

 

Drodzy Inwestorzy, efekty Waszych decyzji inwestycyjnych zależą w znacznym stopniu od tego z kim współpracujecie. Dobrze mieć w takim przedsięwzięciu życzliwego i doświadczonego osobiście doradcę po swojej stronie. 

 

/


Przykłady inwestycji

 

 

NOWA EDYCJA: 

Oprocentowanie 12% rocznie.

Zabezpieczenie  

Odsetki kwartalne

 

Kwota minimalna inwestycji: 20 tys. zł

Oferent - spółka  działająca od 2007 r.  Branża leasing oraz factoring.  Wzorowa historia od 2007 r.

 

Odsetki stałe, wypłacane kwartalnie.

Spółka ma WZOROWĄ historię, dobrą sytuację bieżącą i perspektywy.  

Elastyczna inwestycja na 18 lub 30 lub 42 lub 54 lub 66 miesięcy- klient decyduje w trakcie inwestycji, kiedy kończy inwestycję częścią inwestycji lub całością.  

Pierwszy okres inwestycyjny to 15 miesięcy. kolejne 4 okresy trwają każdy 1 rok.

KWITY DOCHODOWE  posiadają nominały: 5, 20, 50 tys. zł. 
 

Emitent: firma w obecnym kształcie działa od 2014 r. oferuje specjalistyczny leasing maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu lotniczego, sprzętu medycznego, weterynaryjnego,  komputerów,  drukarek, wyposażenie sklepów i restauracji itd. Historia spółki sięga 2007 r.  Od 2019 r. Firma zajmuje się także factoringiem.

Prezes Spółki, który jest zdobywcą Oscara Śląskiego Biznesu, Aniołem Biznesu i członkiem Stowarzyszenia SILBAN.

Zzabezpieczenie inwestycji:
1. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kpc.
Więcej informacji - razem z plikami informacji na maila wskazanego przez potencjalnego inwestora. Dokumenty ofertowe od Spółki. 

 

Na życzenie potencjalnego inwestora zapraszam do spotkania z władzami Spółki w Katowicach i Warszawie.

Jako inwestor z doświadczeniem 25 lat zainwestowałem w tę Spółkę własne pieniądze.. To najkrótsza recenzja tej inwestycji.

Zapraszam do kontaktu

***

Przykład inwestycji akcyjnej wartej uwagi:

Kapitał dla polskiej firmy posiadającej własne produkty z branży sztucznej inteligencji o wartości do 1150 000 zł

Firma  zajmuje się Sztuczną Inteligencją od 6 lat. 

Posiadają biuro i laboratorium w którym realizują projekty i prowadzą badania nad udoskonaleniem posiadanych rozwiązań. Sprzedają z sukcesem dwa swoje produkty.

Badania Firmy związane z tzw. "sztuczną inteligencją" oraz produkty o nią oparte - według ich zdania - pod względem technologicznym są godnymi konkurowania z największymi projektami na świecie. Spółka potrzebuje kapitału na rozwój obecnie wypracowanych technologii i opracowywania z nich kolejnych produktów pochodnych.

 Na rynkach światowych spółki IT posiadające technologię SI (Sztucznej Inteligencji),wyceniane są po kilkaset mln USD. Technologia, którą dysponuje Spółka jest równie dobra, jak technologia światowych liderów, a wkrótce może być lepsza od nich. Dlatego spółka, dla zdobycia kapitału,  planuje w najbliższych miesiącach złożyć dokumenty emisyjne i wejść na giełdę New Connect. 

Dla spółki będzie to pozyskanie koniecznego kapitału dla dokonania kolejnego etapu rozwoju, a dla inwestorów okazja do ewentualnego wyjścia z inwestycji ze sporym zyskiem.

Inwestorów wstępnie zainteresowanych tematem skontaktuję z władzami Spółki

UWAGI: Każda spółka w fazie wczesnego lub średnio zaawansowanego rozwoju zawiera zarówno wysoki potencjał zarobku, jak i możliwość straty kapitału, jeśli projekt upadnie lub napotka zbyt duże przeszkody do ekspansji w środowisku konkurencyjnym. Jednak zyski w przypadku spółek nowych technologii bywają trzy i czterocyfrowe, co cześć inwestorów na pewno zachęci do (adekwatnego) ryzyka.

Przykład inwestycji obligacyjnej wartej uwagi:

INWESTYCJE W spółkI niepubliczne

Moim zadaniem jest skontaktowanie obu stron potencjalnej transakcji i opieka nad przygotowaniem

oraz prawidłowym przebiegiem kontaktów między Stronami.  Nie jestem doradcą inwestycyjnym, ale inwestorem, tak jak Wy. Tyle, że posiadam spore doświadczenie osobiste w tym zakresie.
Zainteresowany otrzyma od Spółek poszukujących kapitału opracowania analityczne oraz inne informacje umożliwiające podjęcie decyzji.


UWAGI: przydatna jest umiejętność czytania raportów finansowych oraz ogólnie analizy danych.

Warto uzyskać pomoc z wszelkich możliwych stron dla oceny perspektyw rozwoju danej Spółki a zwłaszcza dla oceny możliwych ryzyk. Znajomość managementu spółki także jest składnikiem takiej analizy - każdym projektem kierują konkretni ludzie z ich wiedzą, doświadczeniem i... kodeksem etycznym.
***

 

Przykład inwestycji obligacyjnej wartej uwagi:

PRODUCENT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  poszukuje kapitału

Firma opatentowała swoją technologię w Polsce i na kilku kontynentach

Cel emisji: Inwestycje wspomagające rozwój sieci dystrybucji, inwestycje w środki trwałe,kapitał obrotowy,inwestycje związane z ochroną wartości niematerialnych i prawnych i realizacją kontraktów zagranicznych sprzedaży licencji.

Spółka jest właścicielką własnego systemu budowlanego. Dzięki niemu domy z nich budowane mają parametry techniczne właściwe domom pasywnym.

Firma posiada własną fabrykę materiałów budowlanych. Dla dużych inwestorów możliwość spotkania w siedzibie firmy. 

Ewentualna oferta inwestycyjna jest kierowana przez Oferenta  imiennie do potencjalnego inwestora.  Inwestycja ma formę zabezpieczonej pożyczki kapitału na z góry określony procent .(UWAGI: Z mojej strony służę "jedynie" opinią na temat tego typu inwestycji , managementu Spółki a zwłaszcza historii współpracy ze spółką, na bazie osobistego doświadczenia. W tym przypadku jest to 7 lat wzorowej współpracy Emitenta z inwestorami - odsetki i zwrot kapitału w Dniu Wykupu zawsze terminowe. 

***

Przykład inwestycji obligacyjnej wartej uwagi:

 INWESTYCJE TYPU PRIVATE EQUITY

Minimalny okres inwestycji: tego typu to 3-4 lata. Odkup  od inwestora następuje bez żadnych opłat.

 Fundusze PE inwestują w przedsiębiorstwa na rynku niepublicznym, zanim te zadebiutują na giełdzie. Zwiększają ich wartość dzięki własnym inwestycjom oraz udziale w zarządzaniu dana spółka.

Ewentualna oferta inwestycyjna, zawierająca dane pozwalające na podjęcie decyzji, jest kierowana przez Oferenta  imiennie i bezpośrednio do potencjalnego klienta.

UWAGI: Jeśli poznam preferowane typy inwestycji, będę mógł dobrać oferty dla konkretnego inwestora.

 

INWESTYCJE typu PRE-IPO.

Udziały w firmach niepublicznych przed ich wejściem na giełdę . 

Są to oferty niepubliczne. To oznacza, że nie wolno publicznie zamieścić kompletnych ani wystarczająco identyfikujących danych identyfikujących na temat OFERENTA.

Do tej fazy-szczegółów inwestycji w postaci Karty Informacyjnej i/lub Memorandum dojdą inwestorzy, którzy nawiążą kontakt z Oferentem na przykład z moja pomocą.
Po zapoznaniu się z informacjami dodatkowymi oraz podtrzymaniu zainteresowania konkretnym tematem inwestycyjnym, potencjalny inwestor otrzymuje imienną i numerowaną PROPOZYCJĘ.   Oferta inwestycyjna, zawierająca dane pozwalające na podjęcie decyzji, jest kierowana przez Oferenta  imiennie bezpośrednio do potencjalnego klienta.Taka PROPOZYCJA inwestycji od Oferenta nie zobowiązuje do niczego, poza odpowiedzią na nią TAK/NIE, bez podawania uzasadnienia.

UWAGI: Inwestycje typu pre-ipo to często bardzo krótkie inwestycje na okres kilku kwartałów a nawet kilku tygodni. Wyjście z inwestycji - uwolnienie kapitału następuje w trakcie debiutu giełdowego lub wkrótce po nim.

UWAGI:  Tego typu inwestycja wymaga - oprócz wiedzy na temat Spółki - mocnych nerwów. Jednak krótki czas inwestycji jest w stanie wynagrodzić to ryzyko. Trzeba bowiem pamiętać, że czas trwania inwestycji jest czasem "ekspozycji na ryzyko" i lepiej, żeby był on możliwie krótki.

***

Alternatywnie

/

Zaletą inwestycji pozagiełdowych jest uniezależnienie się od wpływu zawirowań na giełdach światowych i giełdzie polskiej, na które składają się czynniki ekonomiczne i polityczne w w trudnej do kontroli skali.. Sporej wiedzy wymaga skonstruowanie sobie takiego portfela inwestycyjnego, który będzie dobrze zdywersyfikowany, optymalnie bezpieczny, a jednocześnie będzie odpowiadał osobistym preferencjom inwestora. Informacje w ramach oferty prywatnej są oferowane bezpośrednio do  potencjalnych klientów przez Emitenta.  Ja służę "jedynie" opinią doświadczonego inwestora.
Zgodnie z przepisami KNF, w ramach jednej oferty niepublicznej, może być przedstawiona określona liczba numerowanych oraz imiennych ofert dla potencjalnych klientów kierowanych do potencjalnych inwestorów.

Wspólnymi cechami takich inwestycji są:

 • znaczny zysk w skali roku, rzędu 7-20%, i większy różny dla różnych produktów,
 • Horyzont czasowy kilku tygodni, kwartałów lub lat
 • realizacja zysku jednorazowa lub okresowa: roczna, półroczna, a nawet kwartalna (zależnie od produktu), rzadziej na koniec inwestycji. Każda inwestycja zawiera ryzyko straty, niezależnie od tego czy przebiega na rynku regulowanym czy nie.
/

Typowe inwestycje pozagiełdowe to:

 • Udziały w spółkach niepublicznych od ich posiadaczy. Roczna stopa zwrotu tego typu inwestycji waha się od 5 do 20%. Bardzo istotne jest, która z tych firm wypłaca dywidendy z zysku - co zazwyczaj wynika z ich Statutu. Historyczna zyskowność inwestycji w debiuty giełdowe bywała wysoka: zysk na inwestycji w akcje pracownicze PZU wyniósł 294%, w Lotos 105%, w BISE 120%, Mostostal Zabrze 130%, PGE 80%, w Energa 18%. Zdarzają się jednak także wpadki - debiuty na minusie, zwłaszcza dla spółek na rynku NC, a więc rynku, który stawia znacznie niższe wymagania bezpieczeństwa debiutującym spółkom.
 • Trzeba pamiętać, że wyniki historyczne spółek nie są wyznacznikiem powodzenia debiutów innych spółek. Każdy przypadek wymaga analizy danych, a decyzję inwestor podejmuje sam, kierując się sobie właściwymi kryteriami. Historycznie inwestycje w akcje pracownicze spółek Skarbu Państwa dawały godziwy zysk. Jednak te "srebra rodowe" RP zostały już w 90% wyprzedane. Powodzenie debiutu każdej spółki zależy od wielu czynników wewnętrznych ale i od czynników około rynkowych, na które spółka nie ma żadnego wpływu: czynniki giełdowe, prawne, polityczne.
 • Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) – różne fundusze inwestujące w: wierzytelności, prywatną służbę zdrowia, nieruchomości komercyjne, nowe technologie i inne.
 • Tym z Państwa, którzy chcą zarabiać na debiutach giełdowych spółek (IPO) na rynku NC i akceptują związane z tym ryzyko, mogę zaoferować "tylko" własną opinię doświadczonego inwestora. Doradztwem zajmują się licencjonowane podmioty - ale trzeba pamiętać, że nikt nie jest w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwo inwestycji - bo rynek nigdy nie jest w 100% przewidywalny dla nikogo. Dlatego zawsze zachęcam do edukacji własnej i korzystania z wszystkich dostępnych źródeł informacji. 
 • Inwestycje w ziemię. Działki rolne oraz budowlane o różnej charakterystyce. Typowym wyborem Moich Klientów jest inwestowanie części pieniędzy w obligacje korporacyjne, a drugiej części w kilka produktów o innym charakterze, oferujących inną stopę zysku ale i ryzyka. 
 • Inwestycje w nieruchomości - zazwyczaj przynoszą większy zysk niż i. ziemskie, ale mogą także przynieść większą stratę.
 • Inwestycje w alkohole: wino, whisky. Nieco egzotyczny typ inwestycji na naszym rynku. Należy pamiętać, że w tym przypadku ceny podlegają wahaniom, bo biorą udział w grze rynkowej jak każdy inny towar. Dobrze być miłośnikiem tego typu trunków, żeby odczuwać większą przyjemność z inwestycji... lub być ich końcowym konsumentem.
/

 

Wierzę że inwestycje z krótkim lub średnim horyzontem czasowym, z właściwym sobie zabezpieczeniem mogą Państwa zainteresować. Inwestorzy różnie postrzegają optymalny horyzont czasowy inwestycji, oczekiwaną stopę zysku z inwestycji i związaną z tym gotowość do ryzyka inwestycyjnego. To są kwestie jak najbardziej subiektywne.

Pomogę zbudować optymalny portfel inwestycyjny dla z potencjalnych klientów, według Państwa indywidualnych oczekiwań, akceptacji ryzyka oraz możliwości finansowych. Zawsze wyrażę swoją opinię, kierując się doświadczeniem własnym inwestora i wiedzą na dany temat. MEMORANDUM oraz inne dokumenty zawierające informacyjne pozwalające na podjęcie decyzji otrzymają Państwo wyłącznie od Oferenta

/
 • Typowa inwestycja pozagiełdowa trwa rok -trzy lata. Zawsze preferowane są inwestycje z zabezpieczeniem a najlepiej z gwarancją zysku. Jednak istnienie zabezpieczenia w wielu przypadkach nie chroni przed stratami lub chroni częściowo.
 • Zawsze będę polecał budowę portfela zdywersyfikowanego, złożonego np. po części z obligacji korporacyjnych, po części z akcji z gwarancjami corocznego zysku i dywidendy, a także jednostek funduszy inwestujących na okresy dłuższe.  Inwestycje w ziemię uchodzą za bardzo bezpieczne, ale wymagają czasem sporo czasu do ich zakończenia-realizacji zysku. Zawsze zdecyduje inwestor, a ja doradzę zgodnie z moją wiedzą doświadczonego inwestora i w interesie klienta.
 •  
 • Pieniądze są nam potrzebne przede wszystkim dla zapewnienia sobie i najbliższym BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO. Bóg tak chciał, że uratowałem życie kilku osobom dzięki swojej woli, refleksowi, zdolnościom organizacyjnym i... PIENIĄDZOM. Nigdy nie wolno bagatelizować posiadania własnych rezerw finansowych, bo mogą nam oraz innym pomóc w niespodziewanych sytuacjach, a życie jest pełne ryzyk i "najczęściej" kończy się śmiercią.

Finansowanie inwestycji

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy z prywatnymi inwestorami skontaktuję wprost z Moimi zainteresowanymi klientami.
Proszę o informacje wstępne:
- Jaka jest branża i uproszczony opis działalności firmy, jej produkt?
- Jaki jest etap rozwoju PROJEKTU?
- Jaki kapitał jest potrzebny?
- Jaka jest forma wejścia oraz wyjścia inwestora z PROJEKTU? (Giełda, odkup udziałów lub pakietu akcji)? Informacje umożliwiające podjęcie decyzji inwestycyjnej zawsze pochodzą Oferenta.
 

Kontakt

Telefon

+48 512 456 690

Email

lzelechowski_xl@wp.pl

Zapraszamy do kontaktu

Poniedziałek-Piątek: 09:00-18:00

Zostaw wiadomość

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu usprawnienia obsługi użytkownika oraz optymalizacji korzystania z treści w niej zawartych. Więcej informacji na temat plików cookies i tego, jak funkcjonują można znaleźć pod adresem:http://www.aboutcookies.org/